Niezbędne dokumenty

Przykładowe dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości:
  • tytuł własności (akt notarialny, przydział, postanowienie sądu)
  • numery ksiąg wieczystych (jeżeli są założone)
  • wartość rynkowa nieruchomości
  • w przypadku kredytowania zakupu Umowa Kredytowa z Banku.
  • dane z dowodów osobistych stron umowy:
 
- Imię i Nazwisko
 
- imiona rodziców
 
- numer Pesel
 
- adres zamieszkania/adres do korespondencji
 
- numer dowodu osobistego/paszportu
 
- stan cywilny / informacja o rozdzielności majątkowej
 
W przypadku nabycia w drodze spadku (zawsze) albo darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku, wymagane jest:
 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
Pozostałe potrzebne dokumenty doprecyzujemy w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobiście na miejscu w kancelarii.

Szybki kontakt

Kancelaria Notarialna

Notariusz Irena Ślusarczyk

Plac Konsulatu Polskiego 6 lok 1

10-533 Olsztyn Tel./Fax: (89) 523 66 66

Tel. kom: 510 145 666

E-mail: slusarczyk@notariusze.qi.pl